បញ្ជីរាយ​ព្រះ​នាម ព្រះ​មហាក្សត្រ​ខ្មែរ សោយ​រាជ្យ​តាំង​ពី​សត​វ​ត្ស​ទី១នៃ​គ្រឹស្ដ​សករាជ រហូត​សព្វថ្ងៃ

ថ្ងៃសុក្រ ទី ២៤ កុម្ភៈ ២០១៧​
19304

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់