អ្នកនិពន្ធ ប្រកាស​ដោយ GN I HBLY 13

GN I HBLY 13

GN I HBLY 13
796 ប្រកាស 0 យោបល់
video

(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ លោក កឹម សុខា ប្រកាសថា «ខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានទៅតាមលទ្ធភាព កាលៈទេសៈ និងដោយឆន្ទៈពិតរបស់ខ្ញុំ ម...

លោក កឹម សុខា ប្រកាសថា «ខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានទៅតាមលទ្ធភាព កាលៈទេសៈ និងដោយឆន្ទៈពិតរបស់ខ្ញុំ មិនធ្វើតាមអ្នកណាគំរាមបង្ខំខ្ញុំឡើយ»
video

(សូមទស្សនាវីដេអូ) លោក ឃុន សារឿន៖ ព្រលៈ ហៃ វណ្ណារឿងបំផុសបំផុលថាជប៉ុននឹងដកសញ្ជាតិជប៉ុនពីខ្មែរដែលរស់នៅជប៉ុន

(សូមទស្សនាវីដេអូ) លោក ឃុន សារឿន៖ ព្រលៈ ហៃ វណ្ណារឿងបំផុសបំផុលថាជប៉ុននឹងដកសញ្ជាតិជប៉ុនពីខ្មែរដែលរស់នៅជប៉ុន
video

(សូមទស្សនាវីដេអូ) លោក ឃុន សារឿន៖ ប្រតិកម្មចំពោះក្រុមពួកអាក្បត់ជាតិ សម រង្ស៊ី និងអាកូនជឹងនៅជប៉ុន

(សូមទស្សនាវីដេអូ) លោក ឃុន សារឿន៖ ប្រតិកម្មចំពោះក្រុមពួកអាក្បត់ជាតិ សម រង្ស៊ី និងអាកូនជឹងនៅជប៉ុន
video

(សូមទស្សនាវីដេអូ) លោក កែវ ចិត្រា៖ អាមេរិក មិនបានចាត់ទុកកម្ពុជា ជាប្រទេសកុម្មុយនិស្តនោះទេ

(សូមទស្សនាវីដេអូ) លោក កែវ ចិត្រា៖ អាមេរិក មិនបានចាត់ទុកកម្ពុជា ជាប្រទេសកុម្មុយនិស្តនោះទេ
video

(សូមទស្សនាវីដេអូ)លោក កែវ ចិត្រា៖ សូមបងប្អូនកុំចាញ់បោកនយោបាយក្រុមប្រឆាំង រឿងថាអាមេរិកដកសញ្ជាតិ

លោក កែវ ចិត្រា៖ សូមបងប្អូនកុំចាញ់បោកនយោបាយក្រុមប្រឆាំង រឿងថាអាមេរិកដកសញ្ជាតិ
video

(សូមទស្សនាវីដេអូ) លោក កែវ ចិត្រា៖ សម រង្ស៊ី ហ៊ាននិយាយតែអត់ហ៊ានទទួល

លោក កែវ ចិត្រា៖ សម រង្ស៊ី ហ៊ាននិយាយតែអត់ហ៊ានទទួល
video

(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ កម្ពុជាបើកចំហរជើងមេឃសម្រាប់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់

កម្ពុជាបើកចំហរជើងមេឃសម្រាប់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់
video

(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក មកលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា ជាការរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិ ហើយមើលងាយខ្មែរ

ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក មកលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា ជាការរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិ ហើយមើលងាយខ្មែរ
video

(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ លោក ជេមសុខ ថា ករណីរឿង EBA និង GSP សូមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់កុំជឿក្រុមប្រឆាំងឱ្យសោះ

លោក ជេមសុខ ថា ករណីរឿង EBA និង GSP សូមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់កុំជឿក្រុមប្រឆាំងឱ្យសោះ
video

(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ ការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញពី ២ភាគ៣ ទៅជា ៥០បូក១ គឺជាការត្រឹមត្រូវ

ការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញពី ២ភាគ៣ ទៅជា ៥០បូក១ គឺជាការត្រឹមត្រូវ

Facebook

អត្ថបទអប់រំ៖ ពលរដ្ឋល្អ

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ២៧ តុលា ២០១៦​