លោក ប៉ា សុជាតិវង្សអភិបាល នៃគណៈអភិបាលរាជធានី និងមន្ដ្រីជំនាញបានចុះត្រួតពិនិត្យ និងសិក្សាតាមបណ្ដោយច្រាំងទន្លេពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែង

ថ្ងៃសុក្រ ទី ២៥ វិច្ឆិកា ២០១៦​
121

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ លោក ប៉ា សុជាតិវង្សអភិបាល នៃគណៈអភិបាលរាជធានី និងមន្ដ្រីជំនាញបានចុះត្រួតពិនិត្យ និងសិក្សាតាមបណ្ដោយច្រាំងទន្លេពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែង។

photo_2016-11-24_19-07-49 photo_2016-11-24_19-07-55 photo_2016-11-24_19-08-06 photo_2016-11-24_19-08-16

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់