(សូទស្សនាវីដេអូ) ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត បាន​អ​ញ្ជើញដល់​ប្រទេសជប៉ុន​ដេីម្បីបំ​ពេញ​ទស្សនកិច្ចរយៈពេល៥ថ្ងៃ

ថ្ងៃពុធ ទី ២៥ មេសា ២០១៨​
34
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់