តើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកកំពុងបង្ហាញ សញ្ញានៃការបរាជ័យ និងភាពនឿយណាយឬ?

ថ្ងៃចន្ទ ទី ២១ វិច្ឆិកា ២០១៦​
199

វាមិនមែនជាលទ្ធផលចុងក្រោយនៃការប្រកួតប្រជែងនោះទេ ខណៈដែលដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងមូល កំពុងត្រូវបានគេចោទសួរ និងពិនិត្យពិច័យទាំងក្នុង និងក្រៅអាមេរិក។ នៅក្នុងអំឡុងពេលមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្ងៃទី៨ ខែវិច្ឆិកា អ្នកនយោបាយអាមេរិកបានតាមដានការប្រកួតប្រជែងរវាងបេក្ខភាពលោក Donald Trump និងលោកស្រី Hillary Clinton ទាំងប្រវត្តិដ៏មានបញ្ហា និងចរិកលក្ខណៈខុសឆ្គងរបស់ពួកគេ។ ការបង្ហាញពីភាពអវិជ្ជមានរបស់បេក្ខភាពទាំងពីរ បានលេចឡើងនៅជិតថ្ងៃបោះឆ្នោត ដែលបានបង្កើតឱ្យមានការចោទជាសំណួរអំពីកិត្តិសព្ទ និងសមត្ថភាពថា អ្នកណានឹងត្រូវជាប់ឆ្នោតដើម្បីដឹកនាំប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកនេះ។

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកបានរៀបរាប់រឿងនេះថា ជាការបោះឆ្នោតមួយ ដែលអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវតែជ្រើសរើសបេក្ខភាពណាដែលមិនសូវអាក្រក់រវាងអ្នកទាំងពីរនេះ។ នៅពេលដែលលោក Trump ត្រូវបានជ្រើសរើស ការមិនពេញចិត្តក៏បានកើតឡើង ជាពិសេសលើបញ្ហាលទ្ធផលបោះឆ្នោត និងដំណើរការបោះឆ្នោត។

តើមានអ្វីខុសឆ្គង់ជាមួយប្រព័ន្ធនោះប្រជាជនបានចោទសួរ?

តើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតអាមេរិកមានភាពបរាជ័យ ដែលធ្វើឱ្យយើងគួរចោទជាសំណួរអំពីប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំប្រទេសដែរទេ? ឬក៏យើងកំពុងតែឃើញពីភាពនឿយណាយដែលបានផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងរយៈពេលពីសតវត្សរ៍មកនេះ? ដើម្បីរៀបរាប់រឿងនេះថា ជាការដួលរលំនៃប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមួយនោះ គឺប្រហែលជាឃ្លាតឆ្ងាយពីការពិត ហើយប្រហែលជាលេសមួយ អស់រយៈពេលជាច្រើនសតវត្សរ៍មកហើយ ដើម្បីបោះបង់ចោល ឬក៏បំភ្លេចចោលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរី។ ប្រហែជាវាមានតម្លៃ ដោយលើកឡើងថា គ្រាន់តែ ៨ឆ្នាំកន្លងទៅសោះ ប្រព័ន្ធដូចគ្នា បានផ្តល់ឱ្យអាមេរិកមានប្រធានាធិបតីជាជនជាតិស្បែកខ្មៅ គឺលោក Barack Obama។ ឆ្នាំនេះ ប្រព័ន្ធដូចគ្នា ស្ទើរតែបង្កើតឱ្យមានប្រធានាធិបតី ដែលជាស្រ្តីដំបូងនៅអាមេរិក។

ក៏ប៉ុន្តែ ការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកឆ្នាំ ២០១៦នេះ តាំងពីដំណើររហូតដល់ចេញជាលទ្ធផលចុងក្រោយ បានផ្តល់នូវព័ត៌មានជាច្រើនដល់អ្នកទាំងនោះ ដែលមានការងឿងឆ្ងល់អំពីលទ្ធភាពនៃលទ្ធិប្រជាធបិតេយ្យសេរីនៅក្នុងការបង្កើតឱ្យមានមេដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យ។ លទ្ធិប្រជាធបិតេយ្យសេរីតាមបែបអាមេរិក មានភាពទាក់ទាញជាខ្លាំងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តថ្មីៗនេះ នៅពេលដែលវាហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈទទួលយកបាន ហើយជាដំណើរតែមួយគត់ ដែលប្រទេសផ្សេងទៀតអាចយកជាគំរូ។ ទ្រឹស្តីជាច្រើនត្រូវបានគេលើកឡើងអំពីរលកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទីមួយ ទីពីរ និងទីបី។ ក៏ប៉ុន្តែ វាមិនមែនជារលកទីបួននោះទេ យ៉ាងហោចណាស់រហូតដល់បណ្តាប្រទេសត្រូវបានបញ្ចុះបញ្ចូលថា វាគឺជាផ្លូវដ៏ល្អបំផុតដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខ។

ប្រព័ន្ធតាមបែបចិន

ដោយសារតែវាគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលបានបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាព និងផ្តល់នូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ច បច្ចុប្បន្ន ប្រព័ន្ធនេះកំពុងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយថា ជាជម្រើសល្អប្រសើរជាងលទ្ធិប្រជាធបិតេយ្យសេរីសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ដែលស្វែងរកប្រព័ន្ធអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសដែលត្រឹមត្រូវ រួមទាំង បញ្ហានៃការជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់ពួកគេ។ គោលការណ៍បែបចិន គឺបំភ្លេចចោល សេរីភាព និងសិទ្ធិមូលដ្ឋាន ដែលជាជំនឿគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធបិតេយ្យសេរី។ នៅក្នុង “គំរូបែបចិន ដែលអំណាចនយោបាយផ្តល់ដោយប្រជាជន ហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានកំណត់នោះ”  ចិនបានណែនាំនូវប្រព័ន្ធបែបនេះ ហើយបានបង្កើតបណ្តាមេដឹកនាំរបស់ខ្លួន ដែលអាចត្រូវបានគេកោតសរសើរ។ មេដឹកនាំដែលចេញពីប្រព័ន្ធនេះ បានធ្វើឱ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមានការលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័ស ដោយបានផ្លាស់ប្តូរចិនពីប្រទេសដ៏ធំមួយដែលកំពុងអភិវឌ្ឍន័ ក្លាយជាមហាអំណាចធំបំផុតទីពីររបស់ពិភពលោក នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍នេះ។

ប្រព័ន្ធនេះនៅតែធានាដល់ការផ្លាស់ប្តូរឆ្ពោះទៅរករបបផ្តាច់ការរបស់ចិន។ វាក៏បានផ្តល់នូវកម្រិតនៃការរំពឹងទុកដើម្បីធានាស្ថិរភាព ដែលជាកត្តាតែមួយគត់ ដែលខ្វះខាតនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធបិតេយ្យសេរី។ វាមិនមែនជាប្រព័ន្ធដ៏ឥតខ្ចោះមួយនោះទេតាមវិធានការមួយចំនួន ក៏ប៉ុន្តែ វាគឺជាគំរូមួយបែប ដែលបានវិវត្តន៍នៅក្នុងប្រទេសចិន បន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធសង្គមនិយម ដែល ស្ថាបនិកនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានដំណើរការក្នុងឆ្នាំ ១៩៤៩។ ក៏ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើប្រទេសមួយចំនួនមិនគាំទ្រជាមួយប្រព័ន្ធបែបចិននេះ ពួកគេអាចងាកទៅរកប្រព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបអាមេរិក ហើយពិចារណាថា ឆ្នាំ ២០១៦ គឺជាភាពមិនប្រក្រតីមួយ ជាជាងប្រព័ន្ធមួយដែលកំពុងបរាជ័យ កំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីភាពនឿយណាយ និងត្រូវការការធ្វើកំណែទម្រង់។

ប្រជាជនអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវសំឡឹងមើលតួនាទីនៃគណបក្សនយោបាយ និងដំណើរការនៃការជ្រើសរើសបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីរបស់ពួកគេ។ ការពិតណាស់ ប្រទេសដែលមានប្រជាជន ៣២០ លាននាក់ សមតែមានជម្រើសល្អប្រសើរជាងការជ្រើសរើសលោក Trump និងលោកស្រី Clinton ធ្វើជាបេក្ខភាពប្រធានាធិបតី។ អ្នកចេញមកបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកនៅឆ្នាំនេះ មានចំនួន ៥៨ភាគរយ ដែលកត្តានេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីកំណើននៃការមិនរវីរវល់របស់ប្រជាជនអាមេរិក ចំពោះប្រព័ន្ធបោះឆ្នោត ឬក៏បេក្ខភាពដែលបានជ្រើសរើស។ ការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិក បានក្លាយទៅជាកម្មវិធីនយោបាយដ៏ធំមួយនៃការជ្រើសរើសអ្នកដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងជាងគេ ក៏ប៉ុន្តែ មិនបានជ្រើសរើសអ្នកដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដ។ យើងអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ American Idol ដែលកម្មវិធីនេះត្រូវបានបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពដោយសារតែទស្សនិកជនមានភាពនឿយណាយ។

 

ការស្តារឡើងវិញនូវជំនឿនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធបិតេយ្យសេរី

ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតអាមេរិក បានបង្កើតឡើងដោយមានយន្តការត្រឹមត្រូវមួយចំនួនដូចជា កំណត់ការកាន់អំណាចពីរអណត្តិ រក្សាតុល្យភាពអំណាច ដើម្បីរារាំងកុំឱ្យមានការងើបឡើងនៃអំណាចផ្តាច់ការ។  វិសោធនកម្មទីមួយ និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ ធានាថា ប្រជាជនមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិ និងទទួលបានព័ត៌មាន បើទោះបីជាពួកគេធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសក៏ដោយ។ ក៏ប៉ុន្តែ កត្តាទាំងនេះ អាចនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការស្តារនូវជំនឿនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធបិតេយ្យសេរី ពាក់ព័ន្ធការជ្រើសរើសមេដឹកនាំដែលមានសមត្ថភាព៕

(ប្រភព : The Jakarta Post ចុះថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦)

US democracy showing signs of failure or fatigue?

Authoritarian regimes and dictators around the world must feel vindicated by the just-concluded presidential race in the United States, the one-time champion of liberal democracy that had the habit of exporting if not imposing its political system and the accompanying values to the rest of the world.

It is not so much the final outcome of last week’s race as the entire democratic process that is being questioned or scrutinised in and outside the United States.
In the run-up to the November 8 election, spectators of American politics were served with the tale of a contest between two candidates, both with problematic backgrounds and flawed characters.
More negative revelations about the candidates emerged as election day neared to raise serious questions about the credibility and competency of whoever is elected to lead the world’s most powerful country.
The American media had rightly, if not unkindly, described this as an election where voters had to choose between the lesser of two evils. When that choice fell on Donald Trump rather than Hillary Clinton, there was more indignation, both at the outcome as well as the electoral process.
What went wrong with the system, many people asked?
Is the American electoral system failing that we should question its effectiveness and efficiency in picking national leaders? Or are we seeing signs of fatigue in the system that has evolved in the last two centuries?
To describe this as a systemic breakdown of the electoral process would probably go too far, and would give pretext for countries to conveniently discard or to forget liberal democracy.
May be it is worth recalling that just eight years ago, the same system gave America its first black president in Barack Obama, who was re-elected in 2012. This year, the same system almost produced the first US woman president.
Still, the 2016 American presidential race, from the process to the final outcome, gives plenty of ammunition to those who doubt about the ability of liberal democracy in producing great leaders. The timing could not be worse, coming as the US superpower status is waning, through a combination of its own failing strengths and the rise of China challenging America’s supremacy.
Liberal democracy a la America had its strong appeal in recent history when it seemed to be the natural or only course for any nation to follow. Theories were postulated about the first wave, second wave and third wave of democracy. There may not be a fourth wave, at least not until nations are convinced that this is really the best way to move forward.
Enter the China model.
Because it is a system that has proven efficient and effective, and certainly delivered the economic goods, it is now being touted as the better option than liberal democracy for developing countries looking for the right kind of nation-building model, including in the way they pick their leaders.
One caveat about the China model, however: Forget freedom and basic rights, the fundamental tenets that underpin liberal democracy.
What matters is that the system brings economic growth and development and raises people’s prosperity. The suppression of some freedoms and rights – big or small is relative – is the price nations have to pay to ensure stability, a prerequisite to development. Freedoms and basic rights can come later, if at all.
In “The China Model – Political Meritocracy and the Limits of Democracy” (2015, Princeton University Press), author Daniel A Bell shows how China introduced a meritocratic system that has produced leaders the nation can be proud of. The leaders that have come out of this system have consistently produced rapid growth rates that turned China from a large, poor developing country to the second-largest economy in the world in these last two decades.
The system still ensures periodic changes of national guard to prevent China from becoming a dictatorship. It offers a degree of predictability to ensure stability, a factor sorely missing in liberal democracies.
It is not a perfect system by any measure, but it is a model that has evolved in China out of the socialist system that the founding fathers of the People’s Republic of China launched in 1949.
But if countries are not comfortable with the costs to freedom and basic rights that the China model entails, they should probably take another look at US democracy, and consider 2016 as an aberration rather than a system that is failing, a system that is suffering from fatigue and needing reforms.
Americans need to look at the role of political parties and the way they produced presidential candidates. Surely a country of 320 million people deserved better choices than Trump and Clinton. How did their track records and flawed character get past the political screening system is simply baffling.
The US electoral system – including the primaries and the conventions – is simply too long and too expensive for any country to emulate. For that price, Americans should feel they are being shortchanged by the system.
This year’s voter turnout, estimated at 58 per cent, is another reflection of the growing public apathy towards the electoral system or the candidates it produced.
The 2016 American presidential race saw the ugliest and most divisive campaigns ever seen that inevitably would leave behind a sour taste, even if Clinton gave a gallant concessionary speech.
The US election has become one big and long political show of selecting the most popular, but not necessarily the most capable candidate. One could compare it with American Idol, but even this reality TV show has been pulled out due to viewer fatigue.
If this is the picture of democracy, then many nations around the world would want none of it.

Restoring faith in liberal democracy
The US electoral system actually has built-in self-correcting mechanisms such as the two-term limit and various institutional checks-and-balances to prevent the emergence of a despot. The First Amendment, and the independent media, ensure that people will always have the right to speak up and to be heard, even if they have made the wrong choice.
But these may not be enough to restore the faith in liberal democracy in producing great leaders. This faith has further waned after the 2016 US presidential election. One could also throw in Brexit – Britain’s referendum vote to leave the European Union – as another product of a democratic exercise in the Western world that has gone wrong.
In many countries, liberal democracy is no longer considered the best political system in selecting national leaders. It is not the only way forward. The China model has never been a more attractive alternative in some countries, including Indonesia, still grappling with nation building.
America can help restore faith in liberal democracy by carrying out the necessary electoral reforms. It needs to show once again that democracy is the best political system in selecting leaders because it is based on the principles of respecting freedom and basic human rights.
Yes, America can be great once again. But probably it would be asking too much from the new elected president.

Endy Bayuni is editor-in-chief of the The Jakarta Post.

gnn-trump-21-11-16

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់