កំហុសរបស់មេដឹកនាំខ្មែរដែលជឿ និងដើរតាមនយោបាយអាមេរិច(វីដេអូ)

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ១៧ វិច្ឆិកា ២០១៦​
131

សូមទស្សនាវីដេអូ៖

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់