(រូបភាពថ្ងៃទី៣) ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែ អកអំបុក ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦

ថ្ងៃអង្គារ ទី ១៥ វិច្ឆិកា ២០១៦​
864

gnn_15_11_16_water_festival_02 gnn_15_11_16_water_festival_03 gnn_15_11_16_water_festival_04 gnn_15_11_16_water_festival_05 gnn_15_11_16_water_festival_06 gnn_15_11_16_water_festival_07 gnn_15_11_16_water_festival_08 gnn_15_11_16_water_festival_09 gnn_15_11_16_water_festival_11 gnn_15_11_16_water_festival_12 gnn_15_11_16_water_festival_13 gnn_15_11_16_water_festival_14 gnn_15_11_16_water_festival_15 gnn_15_11_16_water_festival_16 gnn_15_11_16_water_festival_17 gnn_15_11_16_water_festival_18 gnn_15_11_16_water_festival_19

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់