ហេតុអ្វី​បាន​ជា​លោក Donald Trump ឈ្នះ​ឆ្នោតជា​ប្រធានា​ធិបតី​អាមេរីក ​(សូមទស្សនាវីដេអូ)

ថ្ងៃសុក្រ ទី ១១ វិច្ឆិកា ២០១៦​
204

This is a compilation video of Donald Trump’s views and opinions being consistent over the past 30 years. For more news and updates, go to infowars.com/show

(Patrick Henry)

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់