ក្រសួងបរិស្ថាន នឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធលូ

ថ្ងៃអង្គារ ទី ២ មករា ២០១៨​
178

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធលូ និងប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្ម ទឹកកខ្វក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ ៨កើត ខែបុស្ស ឆ្នាំរកា ព.ស. ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧។ ក្រសួងបរិស្ថានគ្រោងរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធលូ និងប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់នេះ ដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានា នៅក្នុងពេលវេលា សមស្របខាងមុខ និងអនុវត្តអនុក្រឹត្យនេះឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព៕

បញ្ចេញយោបល់