សេចក្តីជូនដំណឹង៖ Grand News (ព័ត៌មាន គ្មានព្រំដែន) នឹងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា នូវភាពយន្តឯកសារដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុត ក្រោមចំណងជើងថា «ដំណើរឆ្ពោះទៅរកការសង្គ្រោះជាតិ» នៅថ្ងៃទី៣ខាងមុខនេះ

ថ្ងៃអង្គារ ទី ២ មករា ២០១៨​
556

សេចក្តីជូនដំណឹង៖ Grand News (ព័ត៌មាន គ្មានព្រំដែន) នឹងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា នូវភាពយន្តឯកសារ ដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុត និងមានអត្ថន័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រ របស់អង្គភាពព័ត៌មាន និងប្រតិកម្មរហ័ស នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី នៅថ្ងៃទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង១៩គត់ ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានចំណងជើងថា «ដំណើរឆ្ពោះទៅរកការសង្គ្រោះជាតិ»។

សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ និងប្រិយមិត្ត Grand News (ព័ត៌មាន គ្មានព្រំដែន) រង់ចាំតាមដានទស្សនាកុំបីអាក់ខាន!

 

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់