(មានវីដេអូ) កម្មវិធីពិពិធកម្ម និងការពង្រីកការនាំចេញជំហានទី២ របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

ថ្ងៃអង្គារ ទី ១៩ ធ្នូ ២០១៧​
124

ក្នុងពេលថ្មីៗនេះ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានបង្ហោះផ្សាយនូវខ្សែវីដេអូមួយស្តីពីកម្មវិធីពិពិធកម្ម និងការពង្រីកការនាំចេញជំហានទី២។ កម្ពុជា បានក្លាយជាប្រទេសសាកល្បងមួយ ដែលទទួលបានជោគជ័យលើការអនុវត្តគម្រោងពង្រឹងក្របខណ្ឌសមាហរណកម្ម (EIF) ចាប់តាំងពីការបង្កើតនៅក្នុងឆ្នាំ២០០០។ កម្មវិធីពិពិធកម្ម និងពង្រីកការនាំចេញកម្ពុជា ជំហ៊ានទី២ (CEDEP II) ផ្តោតសំខាន់លើផលិតផលដំឡូងមី, ផលនេសាទសមុទ្រ, និងបដិសណ្ឋារកិច្ច តាមរយៈកបង្កើតវិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈធ្វើម្ហូបកម្ពុជា ដើម្បីបង្ហាត់បុគ្គលិកនូវជំនាញចុងភៅ សម្រាប់បម្រើវិស័យសណ្ឋាគារ និងភោជនីយដ្ឋាន)។

 

សូមទស្សនាវីដេអូរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មស្តីពីភាពជោគជ័យរបស់កម្មវិធីពិពិធកម្ម និងការពង្រីកការនាំចេញជំហានទី២ដូចតទៅ៖

 

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់