សេច​ក្តីថ្លែង​ការណ៍ សម្តេច​​តេជោ ហ៊ុន សែន ស្តីពី​សាលដីកា​របស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ​ លើបណ្តឹង​សុំរបស់កម្ពុជា​ឲ្យបកស្រាយ​សាលដីកា​ឆ្នាំ១៩៦២ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ក្តី​ប្រាសាទ​ព្រះវិហារ

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ២៨ មេសា ២០១៦​
504

20131111_SPM_ICJ_Decission_KH-02 20131111_SPM_ICJ_Decission_KH-03 20131111_SPM_ICJ_Decission_KH-04

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់