ផ្សាយផ្ទាល់ (Live) វីដេអូពិសេស «មូលហេតុអ្វីបានជាបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយចោល?»

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ១៨ វិច្ឆិកា ២០១៧​
78

ផ្សាយផ្ទាល់ (Live) – សាលិខិតជូនជនរួមជាតិ របស់លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ជាប្រធានគណបក្សប្រជានកម្ពុជា

– វីដេអូពិសេស «មូលហេតុអ្វីបានជាបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយចោល?»
– តើកម្ពុជាពិតជាកើតមានបដិវត្តន៍ពណ៌តាមគំរូបដិវត្តន៍ពណ៌ នៅតាមបណ្តាប្រទេសក្នុងពិភពលោកមែនរឺទេ ?

បញ្ចេញយោបល់