ពិធីនិយាយជើងការ

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ២៨ មេសា ២០១៦​
485
ពិធិនិយាយជើងការគេត្រូវមាននារីពីរនាក់ដែលរៀបចំខ្លួនស្អាតបាតទៅតាមប្រពៃណីខ្មែរ បន្ទាប់មកអ្នកទាំងពីត្រូវអានពីកណក់ដែលខាងកូនកំលោះជូនទៅខាងកូនក្រមុំ។
– អ្នកផ្លូវស្រីទាំងត្រូវឡើងនិយាយជើងការ នៅល្វែងហប់
– ថង់រង ១ កន្លឹប ១ គូ បារីម្លូស្លា អ្នកផ្លូវស្រីនោះបង់ក្រមា ទម្លាក់ស្រយ៉ុង។ បន្ទាប់មក អ្នកផ្លូវស្រីនោះ ដកខ្លួនថយទើបអ្នកទាំង ៣ ឡើងនិយាយជើងការ បន្តដូចជា ពិសាស្លាដក ស្លាកន្សែង ស្លាគោះហិប និងស្លាកំណត់។
បទភ្លេង៖ ប៉ុកពើក
– ពេលអានកំណត់ មានដូងខ្ចី ១ ចេកទុំ ១ ស្និត ទឹកកំណត់ ៤ ទឹកក្រូច និងក្រដាស់កំណត់ពេលវេលា ត្រូវមានអ្នកបាំងឆ័ត្រម្នាក់។
នៅពេលដែលគេអានកំណត់រួចហើយត្រូវមានបទភ្លេងមួយបទទៀតគឺ
បទភ្លេង៖ ស្រីអ៊ុក ឬនាងអ៊ុក
បន្ទាប់មក (សុំបុណ្យ)៕
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់