ងាកមកមើលតម្លៃ​​ស្តង់ដារ​ iPhone 7 ​តាម​ប្រទេស​នៅ​អាស៊ាន​រួម​ទាំង​កម្ពុជា!

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ៣ វិច្ឆិកា ២០១៦​
306

ថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនទទួលសិទ្ធិលក់ផលិត Apple ស្របច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញតម្លៃស្តង់ដាររបស់ iPhone 7 និង iPhone 7 Plus ដែលនឹងចេញលក់នៅថ្ងៃសុក្រនេះ។ តាមតម្លៃដែលបង្ហាញនេះដែរ យើងទៅប្រៀបធៀបទាំងអស់គ្នាថាតើតម្លៃខុសគ្នាពីតម្លៃក្នុងប្រទេសដទៃទៀតនៅតំបន់អាស៊ានយ៉ាងណាដែរ។

untitled

បញ្ជាក់៖ តម្លៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ប្រភពចេញពីហាង iOne ជាហាងដៃគូមួយរបស់ Apple ដែលទទួលនាំចូលទូរស័ព្ទ iPhone សម្រាប់ទីផ្សារកម្ពុជា។

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់