(វីដេអូ) សកម្ម​ជន​គាំទ្រ​បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ជាង​២០០​នាក់ ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ដូរ​អាវ ផ្តាច់ខ្លួន ចូល​មក​រួម​រស់​ជាមួយ​គណ​បក្ស​ប្រជា​ជន​កម្ពុជា​នៅឃុំ​កុមារាជា

ថ្ងៃពុធ ទី ២ វិច្ឆិកា ២០១៦​
117
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់