លោក ទៀ សុខា អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំរៀបចំផែនការត្រៀមល្បាតរួម លើកទី៧ ឆ្នាំ២០១៦

ថ្ងៃអង្គារ ទី ១ វិច្ឆិកា ២០១៦​
101

នៅព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦%

ចែករំលែក