សារលិខិត ​សម្តេច​​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ថ្លែងក្នុងឱកាស​​បើក​ប​វេសន​​កាល ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦ – ២០១៧ (១ វិច្ឆិកា ២០១៦)

ថ្ងៃចន្ទ ទី ៣១ តុលា ២០១៦​
129
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់