សូម​ទស្សនាវី​ដេអូ៖ សកម្មជន​គាំទ្រ​បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ជាង​២០០​នាក់ ស្ម័គ្រ​ចិត្តដូរ​អាវ ដុត​អាវ ផ្តាច់ខ្លួន ចូលមក​រួម​រស់​ជាមួយ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​នៅឃុំកុមារា​ជា

ថ្ងៃចន្ទ ទី ៣១ តុលា ២០១៦​
165
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់