(សូមទស្សនាវីដេអូ) រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ អំពាវនាវដល់ក្រុមអ្នកបញ្ជាទិញ ឲ្យបង្កើនការបញ្ជាទិញទំនិញពីកម្ពុជា

ថ្ងៃអង្គារ ទី ១៧ តុលា ២០១៧​
89
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់