ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ថ្នាក់ដឹកនាំ ស.ស..យ.ក និង​ប្រជា​ពលរដ្ឋ អញ្ជើញ​ក្នុង​ពិធី​ស្រង់​ព្រះ

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ២៨ មេសា ២០១៦​
172
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់