សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​អំពី​ការ​អញ្ជេីញ​មេឃ­ុំ ស៊ាង​​ ចែត និង​នីតិវិធី​ផ្លូវច្បាប់​ ដែល​អង្គភាព​ប្រឆាំងអំពេី​ពុករលួយ​ បានអនុវត្តនក្នុង​ករណី​​នេះ​ រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៦

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ២៨ មេសា ២០១៦​
246
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់