​ព្រឹត្តិការណ៍​បើក​ជាផ្លូវ​ការ​ ការប្រកួត​​កីឡាជាតិ​លើកទី​១ ​នៅពហុកីឡា​ដ្ឋាន​ជាតិអូឡាំពិក​ រាជធានី​ភ្នំពេញ

ថ្ងៃសុក្រ ទី ២៨ តុលា ២០១៦​
234
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់