ពិធីបើក​​វេទិកា​​ស្រូវអង្ករ​​កម្ពុ​ជា​លើកទី៥ ក្រោម​អធិបតីភាព​ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ស​ម្ដេ​ចអគ្គមហា​សេនា​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នាយក​រដ្ឋមន្រ្ដី នៃព្រះ​រាជាណា​ចក្រកម្ពជា

ថ្ងៃអង្គារ ទី ២៦ មេសា ២០១៦​
493

20160125_5th_Cambodia_Rice_Forum_0764 20160125_5th_Cambodia_Rice_Forum_0796 20160125_5th_Cambodia_Rice_Forum_0836 20160125_5th_Cambodia_Rice_Forum_0849 20160125_5th_Cambodia_Rice_Forum_0863 20160125_5th_Cambodia_Rice_Forum_0866 20160125_5th_Cambodia_Rice_Forum_0872 20160125_5th_Cambodia_Rice_Forum_0873 20160125_5th_Cambodia_Rice_Forum_0874 20160125_5th_Cambodia_Rice_Forum_0903 20160125_5th_Cambodia_Rice_Forum_0915 20160125_5th_Cambodia_Rice_Forum_0944 20160125_5th_Cambodia_Rice_Forum_0984 20160125_5th_Cambodia_Rice_Forum_0996 20160125_5th_Cambodia_Rice_Forum_1008 20160125_5th_Cambodia_Rice_Forum_1058

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់