កិច្ចសម្ភាសន៍ ឯកឧត្តម ប៊ុន ណារិទ្ធ អគ្គនាយក​​អជ្ញាធរ​ជាតិ​​អប្សរា បំភ្លឺ​ទៅនឹង​​ការ​​និយាយ​​ភូត​​កុហក​​របស់ ឯកឧត្តម សុន ឆ័យ

ថ្ងៃអង្គារ ទី ២៦ មេសា ២០១៦​
239

2014-12-25_Interview_HE-Bunnarith

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់