សន្និ​សីទ​សារ​ព័ត៌មាន ឯកឧត្ដម កែវ រ៉េមី ​ស្ដីពី​​ការ​​បើក​​ប្រតិ​បត្ដិ​ការ​ពង្រឹង​​ការ​​អនុវត្ដ​​ច្បាប់

ថ្ងៃអង្គារ ទី ២៦ មេសា ២០១៦​
217

20140104_PRESS_HE-KOE-REMY_0004

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់