ឯកឧត្តម សុខ សង្វារ, សម្តែងការ​សាទរ​ចំពោះ​លទ្ធផល​ដែល​រមណី​ដ្ឋាន​អង្គរ ទទួល​បាន​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ១

ថ្ងៃអង្គារ ទី ២៦ មេសា ២០១៦​
160

20150830_APSARA

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់