ក្រសួងការងារ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការឈប់សម្រាកដោយមានប្រាក់ឈ្នួលនាឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ

ថ្ងៃអង្គារ ទី ៥ កញ្ញា ២០១៧​
276

នៅថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់ និងនាយកសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានទាំងអស់ដែលស្ថិតក្នុងដែនអនុវត្តនៃច្បាប់ស្តីពីការងារថា ក្នុងអំឡុងពេលបីថ្ងៃ គឺចាប់ពីថ្ងៃទី១៩-២០-២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ម្ចាស់ និងនាយកសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានទាំងអស់ ត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យកម្មករនិយោជិតទាំងអស់របស់ខ្លួនឈប់សម្រាកដោយមានប្រាក់ឈ្នួលនាឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះ។

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់