ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ជូនដំណឹងស្តីពីថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ៍

ថ្ងៃចន្ទ ទី ២១ សីហា ២០១៧​
93

នៅថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីថ្លៃលក់រាយប្រេងសាំងស៊ុបពែរ (Gasoline 95) ប្រេងសាំងធម្មតា (Gasoline 92) និងប្រេងម៉ាស៊ូត (Gasoil) សម្រាប់អនុវត្ត ពីថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មខាងក្រោម៖

បញ្ចេញយោបល់