សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលនៃ សម័យប្រជុំ ពេញអង្គគណៈ រដ្ឋមន្ត្រី ថ្ងៃសុក្រ ទី ២១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦

ថ្ងៃសុក្រ ទី ២១ តុលា ២០១៦​
199

ភ្នំពេញ៖ អង្គភាពព័ត៌មាន និងប្រតិកម្មរហ័ស នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី នៅរសៀលថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅ៖image-2-2 image-3-2 image-4 image-5 image-6

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់