លោក ស្វាយ ស៊ីថា ចុះពិ​និត្យ និង​សួរសុខ​ទុក្ខ​ប្រជាពល​រដ្ឋ​ដែលជួ​ប​ផល​ប៉ះពាល់​ដោយសារ​ជំនន់​ទឹក​ភ្លៀង​នៅឃុំ​កុមា​រាជា

115
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់