កិច្ចសម្ភាសន៍ ឯកឧត្តម ហោ ណាំហុង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ក្នុងឱកាស​រំលឹកខួប​លើកទី២៥ នៃកិច្ចព្រមព្រៀង ទីក្រុងបារីស ថ្ងៃទី២៣ តុលា ១៩៩១

ថ្ងៃសុក្រ ទី ២១ តុលា ២០១៦​
217
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់