វិធីងាយៗធ្វើឱ្យត្រកួនឈ្លក់ទឹក ឆាប់បានហូប និងរស់ជាតិឆ្ងាញ់!

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ២០ កក្កដា ២០១៧​
1000

ដើម្បីធ្វើឱ្យត្រកួនទៅជាត្រកួនឈ្លក់ទឹកមានវិធីងាយៗបី គឺ៖

១- យកត្រួយត្រកួនស្រែ (ប្រភេទត្រកួនទឹក) ដាក់តម្រៀបអោយប្រញឹកណែន បញ្ឈរដើមនៅបាតពាងកុំអោយដួល

២- ដងទឹកចាក់អោយលិចចុងត្រកួន ហើយយកថង់គ្របពីលើពាង ពីរថ្ងៃពីរយប់

៣- ពីរថ្ងៃក្រោយមក លោកអ្នកនឹងបានផលត្រកួនជាទីពេញចិត្ត៕

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់