គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីជំនួបជាមួយប្រធានមូលនិធិ the Max Planck Foundation

ថ្ងៃចន្ទ ទី ១៧ តុលា ២០១៦​
121

ជំនួបគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា និងមូលនិធិអាល្លឺម៉ង់សម្រាប់សន្តិភាពអន្តរជាតិ និងនីតិរដ្ឋបានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយផ្លែផ្កា។ នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។

លោក កែវ រ៉េមី ប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា ក៏បានស្វាគមន៍ចំពោះជំនួយពីមូលនិធិលើការបោះពុម្ពផ្សាយឯកសារសំណួរ-ចម្លើយ និងឯកសារនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកតិកាសញ្ញា និងអនុសញ្ញាដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខា និងផ្តល់សច្ចាប័ន និងពាក់ព័ន្ធជាពិសេសលើច្បាប់បាតុកម្ម កូដកម្ម និងច្បាប់ចរាចរណ៍ ដើម្បីចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ និងជាពិសេសនៅពេលដែលគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាធ្វើបាឋកថានៅតាមវិទ្យាល័យ និងសាកលវិទ្យាល័យនានាតាមបណ្តារាជធានី-ខេត្ត។

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដូចខាងក្រោម៖

11204023_1128815607195703_5799818164681104204_n 14591596_1130367670373830_4542398797296713781_n 14680686_1130367380373859_758269651742912908_n 14716221_1130367467040517_6244352324288536213_n 14716286_1130367450373852_4997207940357099145_n

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់