អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាចាប់ផ្តើមដាក់អោយដំណើរការគម្រោង សុវុឌ្ឍិកម្មនៃការសម្អាតទឹក និងគ្រប់គ្រងទឹកក្នុងតំបន់អង្គរ

ថ្ងៃចន្ទ ទី ១៧ តុលា ២០១៦​
80
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់