(វីដេអូ)៖ សូមស្តាប់សម្តីមាសរបស់លោកយាយទាំងពីរ ថ្លាថ្លែងអំពីរឿងពិតនៅកម្ពុជាខណៈវីដេអូនេះកំពុងចាប់អារម្មណ៍ពេញ Facebook

ថ្ងៃចន្ទ ទី ២៩ ឧសភា ២០១៧​
100

វីដេអូមានរយៈពេលប្រមាណជាង៣នាទី ដែលកំពុងកក្រើកពេញបណ្តាញសង្គម Facebook នៅពេលនេះបានបង្ហាញពីសម្តីមាសរបស់លោកយាយចំនួនពីររូប ដែលបានថ្លាថ្លែងអំពីរឿងពិតនៅកម្ពុជា។ នៅក្នុងវីដេអូនេះលោកយាយទាំងពីរបានលើកឡើងអំពីការរំដោះប្រទេសជាតិ និងភាពរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជា ហើយក៏បានឱ្យធ្វើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹកឃើញពីអតីតកាលដ៏ជូរចត់របស់ខ្លួនផងដែរ។

ដោយសុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទស្សនាការថ្លាថ្លែងរបស់លោកទាំងពីរដូចខាងក្រោម៖

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់