រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពីធីបើកសិក្ខាសាលាស្តីអំពីការចែករំលែកចំណេះដឹង​ អំពីការអនុវត្ត​ជោគជ័យ ​នៅក្នុងផ្នែក​អធិការកិច្ច​ការងារ ​និងការលុប​បំបាត់​ពលកម្មកុមារ​

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ២៥ ឧសភា ២០១៧​
111

លោក  អ៊ិត  សំហេង   រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ   និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ  នៅថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពីធីបើកសិក្ខាសាលាស្តីអំពីការចែករំលែកចំណេះដឹង អំពីការអនុវត្តជោគជ័យ នៅក្នុងផ្នែកអធិការកិច្ចការងារ និងការលុបបំបាត់ពលកម្មកុមារ នៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចមិនរៀបរយរបស់ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ នៅខេត្តសៀមរាប។

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ បានសម្តែងនូវកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅ ចំពោះប្រធានគណៈប្រតិភូទាំងអស់ ដែលមកពីបណ្តាលប្រទេសសមាជិក នៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ តំណាងនៃលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ាន ដៃគូអភិវឌ្ឍ និយោជិក សហជីព និងបណ្តាលមិត្តទាំងឡាយនៃក្រុមអធិកាកិច្ចការងារអាស៊ាន។

លោកបានលើកឡើងថា សិក្ខាសាលានេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ ដើម្បីលើកកំពស់ការប្រកួតប្រជែង តាមរយៈយន្តការអធិការកិច្ចការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងលក្ខខណ្ឌការងារល្អប្រសើរ ដោយផ្តោត ជាពិសេសទៅលើការលុបបំបាត់ពលកម្មកុមារ ហើយចំណុចគន្លឹះ ដែលនឹងត្រូវបានលើកឡើងដោយដៃគូរអភិវឌ្ឍរបស់យើង នឹងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសម្រេចនូវគោលដៅរបស់សហគមអាស៊ានក្រោមពាក្យស្លោក សហគមតែមួយ វាសនាតែមួយ តាមរយៈសសរស្តម្ភទាំងបីរបស់អាស៊ាន។

លំហូរពាណិជ្ជកម្មសេរី បច្ចេកវិជ្ជា មូលធន និងការងារនៅក្នុងរង្វង់នៃរដ្ឋសមាជិកអាស៊ាន បានជះឥទ្ធិពលដល់បម្រែបម្រួលការងារ ជាពិសេសចំពោះកុមារតែម្តង ដែលអាចនឹងរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតម្រូវការនៃកម្លាំងពលកម្ម និងការគ្រប់គ្រងនៃសង្វាក់ផលិតកម្ម។ នៅក្នុងបរិបទនេះ ការចែករំលែកនូវព៌តមាន និងការអនុវត្តជោគជ័យនៅក្នុងផ្នែកអធិការកិច្ចការងារ និងការលុបបំបាត់ពលកម្ម កុមារនៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចមិនរៀបរយ ពិតជាដើរតួនាទីសំខាន់ និងជាអាទិភាពមួយរបស់រដ្ឋសមាជិក និងត្រីភាគីបូក ក្នុងការពង្រឹងគោលការណ៍អនុវត្តដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់កុមារ និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ។

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ ក៏បានរំលឹកផងដែរថា នៅក្នុងសហគមន៍ សង្គម និងវប្បធ៌មរបស់អាស៊ាន បញ្ហាពលកម្មកុមារ ត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសរបស់អាស៊ានស្តីអំពីសិទ្ធិរបស់កុមារ និងផែនទីបង្ហាញផ្លូវរបស់អាស៊ាន ក្នុងការលុបបំបាត់ពលកម្មកុមារ។ ការអនុវត្តកន្លងមករបស់រដ្ឋជាសមាជិកនីមួយៗ ស្តីអំពីការលុបបំបាត់ពលកម្មកុមារ ការផ្លាស់ប្តូរទៅវិញទៅមកនៃនីតិវិធីអធិការកិច្ច ប្រព័ន្ធនៃការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងយន្តការជារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងការលើកកំពស់ការអនុវត្តសង្គម និងការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗធ្វើការ សិក្សាស្វែងយល់អំពីបរិយាកាសអំណោយផល ក្នុងការលុបបំបាត់នូវរាល់ទម្រង់នៃការងារដោយបង្ខំ និងការកេងប្រវ័ញ្ចនូវកម្លាំងពលកម្មកុមារ ដូចមានចែងនៅក្នុងគោលដៅសាកលស្តីពីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព២០១៥-២០៣០។

លោករដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងទៀតថា ក្នុងនាមរដ្ឋភាគីនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានផ្តល់សច្ចាប័នលើលិខិតតុបករណ៍របស់អង្គការជំនាញ នៃអង្គការសហប្រជាជាតិជាអាទិ៍ អនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារ អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន ដែលមានអង្គការចាត់តាំង ការផ្តល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញាស្នូលទាំង៨ របស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារដែលក្នុងនោះពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធកុមារមាន៖ អនុសញ្ញាលេខ២៩ ស្តីពីការងារដោយបង្ខំឬជាកាតព្វកិច្ច, អនុសញ្ញាលេខ១៣៨ ស្តីពីការកម្រិតអាយុអប្បបរមាសម្រាប់ចូលធ្វើការ, អនុសញ្ញាលេខ១៨២ ស្តីពីការហាមប្រាម និងសកម្មភាពបន្ទាន់សម្រាប់ការលុបបំបាត់ទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៃពលកម្មកុមារ, សេចក្តីថ្លែងការណ៍សាកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស, ពិធីសារនិងការអនុម័តលើអនុសញ្ញាបន្ថែមដទៃទៀតដែលពាក់ព័ន្ធសុខុមាលភាពកុមារ សិទ្ធិកុមារ និងការជួញដូរកុមារ។

លើសពីនោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក៏បានបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងពលកម្មកុមារ ដែលជាយន្តការសម្របសម្រួល និងផ្តល់យោបល់ជូនរាជរដ្ឋាភិបាល លើសកម្មភាពបន្ទាន់សម្រាប់ការលប់បំបាត់ទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៃពលកម្មកុមារ ក៏ដូចជាពង្រឹងកិច្ចសហការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍ និងអង្គការសង្គមស៊ីវិល ដើម្បីជំរុញឱ្យឆាប់សម្រេចបាននូវការប្តេជ្ញាចិត្តទាំងនេះ។

លោកក៏បានបន្ថែមទៀតថា សមិទ្ធផលប្រកបដោយជោគជ័យ ដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការលុបបំបាត់ពលកម្មកុមារ ក៏ជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ចែករំលែកដល់បណ្តាប្រទេសអាស៊ាន ធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់នៅក្នុងសិក្ខាសាលាចែករំលែកចំណេះដឹង អំពីការអនុវត្តជោគជ័យនៅក្នុងផ្នែកអធិការកិច្ចការងារ និងការលុបបំបាត់ពលកម្មកុមារនៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចមិនរៀបរយរបស់ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍៕

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់