រូបថតឯកសារ៖ ព្រះរាជពិធីដង្ហែព្រះបរមសព និងព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះភ្លើង

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ១៥ តុលា ២០១៦​
144
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់