ប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា នឹងជួបពិភាក្សាជាមួយក្រុមបេសកកម្មជំនាញការបោះឆ្នោត​របស់សហគមន៍អឺរ៉ុប​ ស្តីពីកិច្ចការ​សិទ្ធិមនុស្ស​ និងដំណើរការ​ នៃបោះឆ្នោតនៅ​ កម្ពុជា​

ថ្ងៃពុធ ទី ២៤ ឧសភា ២០១៧​
165

នៅថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧នេះ ប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា លោក កែវ រ៉េមី នឹងជួបពិភាក្សាជាមួយក្រុមបេសកកម្មជំនាញការបោះឆ្នោតរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុប ស្តីពីកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្ស និងដំណើរការ នៃបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅទីស្នាក់ការគណៈកម្មាការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា នៅរសៀលម៉ោង០២៖០០នាទី។

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្ស បានបញ្ជាក់ថា​ កិច្ចប្រជុំពិភាក្សារវាងលោក កែវ រ៉េមី និងក្រុមបេសកកម្មជំនាញការបោះឆ្នោតរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុប នឹងផ្តោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនានា នឹងសិទ្ធិមនុស្ស និងដំណើរនៃការបោះ​ឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា    ឃុំ-សង្កាត់អាណត្តិទី៤នៅកម្ពុជា    ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី០៤   ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ខាងមុខនេះ៕

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់