(វីដេអូអប់រំ)៖ ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧

ថ្ងៃអង្គារ ទី ១៦ ឧសភា ២០១៧​
137

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត បានចេញផ្សាយវីដេអូឃ្លីបខ្លីស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧ ដោយបានបញ្ជាក់ថា យើងទៅបោះឆ្នោតដើម្បីអនាគតរបស់យើងទាំងអស់គ្នា។

គួរបញ្ជាក់ថា ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ចាប់ផ្តើមពីម៉ោង ៧ ព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង ៣ រសៀល នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកកាន់ ទូរស័ព្ទលេខ ១២៨៥ សេវាស្វែងរកឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត ទូរស័ព្ទលេខ ១៨០០២០១៧៕

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់