ស្វែងយល់ពីវិធីសាស្ត្រការពារខ្លួនពីបាតុភូធម្មជាតិផ្គររន្ទះ

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ១៣ ឧសភា ២០១៧​
360

ដោយរដូវស្សាឈានចូលមកដល់ មានបាតុភូតរន្ទះច្រើន ដូច្នេះ ប្រជាពលរដ្ឋគប្បីស្វែងយល់ពីវិធីសាស្ត្រការពារខ្លួន ពីបាតុភូធម្មជាតិផ្គររន្ទះ ដើម្បីបង្ការ ទប់ស្កាត់នូវគ្រោះមហន្តរាយ ដែលអាចកើតមានជាយថាហេតុ។សូមអានសារអប់រំទាក់ទងការការពារសុខភាពទាក់ទងនឹងរន្ទះ និងការសង្គ្រោះបឋម នៅខាងក្រោម៖

 

 

 

បញ្ចេញយោបល់