ភាព​ប្រឈម​របស់លោក​ Macron ​ដើម្បីគ្រប់​គ្រងបារំាង​

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ១១ ឧសភា ២០១៧​
87

គណបក្សមួយដែលមានអាយុទើបតែ ១២ ខែប៉ុណ្ណោះ ហើយដែលមិនត្រូវបានគេស្គាល់កាលពីបីឆ្នាំមុននោះដឹកនាំដោយលោក Emmauel Macron ឥឡូវនេះបានឈានចាប់យកតួនាទីប្រធានាធិបតីពុះពាររាល់ឧបសគ្គទាំងអស់។ ភាពប្រឈមរបស់គាត់ឥឡូវនេះគឺរបៀបដើម្បីគ្រប់គ្រង។​

ដើម្បីសម្រេចកិច្ចការនោះបានគាត់ត្រូវតែកសាងចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាឱ្យបានច្រើន ដើម្បីគាំទ្រទៅលើការសន្យា នៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតរបស់គាត់កាលពីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនីតិបញ្ញត្តិនៅក្នុងខែមិថុនា នៅពេលដែលគណបក្សបារំាងពីរនឹងដាក់ការខិតខំរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះ។​

កាលពីសប្តាហ៍មុន នៅក្នុងស្ទង់មតិមួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាបង្ហាញឱ្យឃើញថា ចនាថ្មីរបស់លោក Macron នឹងអាចទទួលបានសម្លេង ២៤៩ នៅក្នុងសភាជាន់ទាបបារំាង ដែលមានសម្លេងទាំងអស់ ២៨៦ អាសនៈ។​

គាត់ត្រូវការសម្លេងតែ ២៨៩ ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងមតិភាគច្រើនបំផុតនៅក្នុងរដ្ឋសភា។

តាមការប្រមើលជាមុនបង្ហាញឱ្យឃើញថា គណបក្សដែលមាននិន្នាការអភិរក្សនិយម និងប្រកាន់កណ្តាលនិយមអាចទទួលបានសម្លេង ២០០ ទៅ ២១០ ហើយគណបក្សរណសិរ្សជាតិប្រកាន់ស្តាំនិយមអាចទទួលបាន ១០ ទៅ ២៥ ហើយគណបក្សសង្គមនិយមអាចទទួលពី ២៨ ទៅ ៤៨ អាសនៈ។​

បារាំងមានប្រព័ន្ធការបោះឆ្នោតពីរជុំ ដោយសារតែអ្នកបោះឆ្នោតបារាំងត្រូវបានគេ     ផ្តល់ឱកាសជាលើកទីពីរដើម្បីជ្រើសរើសជម្រើសរបស់ពួកគេ។ ស្ថានភាពនេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីទាក់ទាញសន្លឹកឆ្នោត ដើម្បីជួយដល់ភាពស្របច្បាប់របស់ប្រធានាធិបតីដែលត្រូវបានគេបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ ជាពិសេសបើសិនដូចជាលោក Macron ដែលគាត់មានកម្មវិធីនយោបាយប្រកាន់កណ្តាលនិយម។​

ជំនាញអ្នកបោះឆ្នោតមួយរូបលោក Xavier Chinaud និយាយថា លោក Macron អាចមានមតិភាគច្រើនបំផុតយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានសមាជិករដ្ឋសភាទាំងអស់ ៣៥០ នាក់ដែរ។ គាត់បាននិយាយបន្ថែមថា ដើម្បីឈានទៅទទួលបានចំនួននោះ ប្រធានាធិបតីរូបនេះត្រូវតែប្រើយុទ្ធវិធីដូចជាការទាក់ទាញសមាជិករដ្ឋសភាមកពីបក្សផ្សេងៗទៀត។​​

គណបក្សចាស់ៗនឹងធ្វើការតវ៉ា​ ជាពិសេសគឺក្រុមសាធារណរដ្ឋអភិរក្សនិយម​​ ដែលពួកគេមានអារម្មណ៍ថា ជ័យជំនះរបស់ពួកគេត្រូវបានលួចដោយក្រុមលោក Macron និងដោយកត្តាកេរ្តិ៍អាស្រូវរឿងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់បេក្ខភាពរបស់លោក Francois Baroin ។​

មានព័ត៌មានមួយចំនួនរាយការណ៍ថា សាខារបស់បក្សប្រកាន់កណ្តាលនិយម របស់ពួកសាធារណរដ្ឋកំពុងតែពិចារណា ដើម្បីបំបែកគ្នាក្នុងគោលបំណងបង្កើតបក្សតូចៗផ្ទាល់ខ្លួន ដែលទង្វើនោះអាចឱ្យលោក ​Macron ធ្វើការជាមួយបាន។​

លោក Macron បាននិយាយថា គាត់ចង់បានចំនួនសមាជិកសភានាពេលអនាគតរបស់គាត់ចំនួនពាក់កណ្តាលមិនមានបទពិសោធន៍ខាងផ្នែកការពិភាក្សាបង្កើតច្បាប់ឡើយ។ បេក្ខភាពដែលបានចុះបញ្ជីហើយ លើកដំបូងមានចំនួន ១៤ នាក់នៅក្នុងនោះរាប់បញ្ចូលទាំងកសិករ អ្នកចាត់ចែងនៅមន្ទីរពេទ្យ និងសហគ្រិន។​ ក៏ប៉ុន្តែចំនួនអ្នកចូលថ្មីមិនទាន់ត្រូវបានគេដឹង។​

យោងតាមការស្ទង់មតិមួយបង្ហាញឱ្យឃើញថា មានតែ ៣៨% នៃចំនួនប្រជាជនបារំាងអាចដឹងឈ្មោះសមាជិករដ្ឋសភារបស់ពួកគេ៕

ប្រភព: Reuters ចុះថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់