(វីដេអូ)លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បញ្ជាក់ថា បក្សប្រឆាំងគ្មានចរិតរួបរួមជាតិនោះទេ

ថ្ងៃពុធ ទី ១០ ឧសភា ២០១៧​
105
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់