(វីដេអូ) សមាជិកមកពីគណបក្សនយោបាយនានាក្នុងនោះរួមមានទាំងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិផងដែរ បាននាំគ្នាចូលមករួមរស់ក្នុងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឈានមកដល់ (ប្រភព កម្ពុជាពិត)

ថ្ងៃអង្គារ ទី ៩ ឧសភា ២០១៧​
140

សមាជិកមកពីគណបក្សនយោបាយនានា ក្នុងនោះរួមមានទាំងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិផងដែរ បាននាំគ្នាចូលមករួមរស់ក្នុងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឈានមកដល់

ពិធីចុះចូលនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ក្នុងឃុំអូរស្វាយ ស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម ដែលមានអ្នកចុះចូលមកពី៧ភូមិ។

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់