រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការ ជំរុញដល់ប្រជាការពារចំនួន២៣ភូមិ បង្កើនការចូលរួមការពារសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងឃុំវល្លិ៍ស ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ថ្ងៃចន្ទ ទី ៨ ឧសភា ២០១៧​
133

លោក នរ រនតៈវឌ្ឍនោ រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងធម្មការសាសនា នៅថ្ងៃទី៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧នេះ បានចុះសំណេះសំណាល ជាមួយក្រុមយុវជនបក្ស ប្រជាជនក្នុងឃុំវល្លិ៍សទាំង២៣ ភូមិ រួមជាមួយប្រជាការពារ ភ្នាក់ងារសង្កេតការណ៍ តាមមណ្ឌលដើម្បីធ្វើសកម្មភាពពេលបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខ។
លោក នរ រនតៈវឌ្ឍនោ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការ បានលើកឡើងថា ក្នុងនាមជាក្រុយុវជនបក្ស និងប្រជាការពារភូមិត្រូវ ខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ដល់សន្តិសុខ

ក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីផ្តល់សុវត្តិភាពជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ។ លោករដ្ឋលេខាធិការ បន្តថា កាលណាពលរដ្ឋមានសុខសុវត្តិភាពហើយ ការអវិឌ្ឍតាមមូលដ្ឋាន នឹងកើតមាន ទន្ទឹមមានការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ ក៏មានភាពរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យ និងថែរក្សាសុវត្តិភាពជូនពលរដ្ឋធ្វើឡើងដោយមិនប្រកាន់បក្ស ដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនឹងនយោបាយឡើយ។
បន្ទាប់មក លោកបានមកជួបជាមួយកម្លាំងប្រជាការពារបួនភូមិនៅឃុំវល្លិ៍ស លោករដ្ឋលេខាធិការបានឧបត្ថជូនសម្លៀកបំពាក់ ម្នាក់ៗ មួយកំម្លេ និងថវិកា ២ម៉ឺនរៀល។ ក្រុមយុវជនម្នាក់ៗជូន អាវមួកបក្ស និងថវិកាផងដែរ និងបានឧបត្ថជួយដល់ សាលាបុណ្បភូមិព្រៃទួល នូវថវិកា ១,២០០,០០០រៀលផងដែរ៕

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់