សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា៖ សហភាពអឺរ៉ុបកំពុងរំលោភបំពាន កិច្ចការ ផ្ទៃ ក្នុងរបស់កម្ពុជា

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ៤ ឧសភា ២០១៧​
115

នៅយប់ថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧នេះ ក្រសួងការបរទេស និងកិច្ច សហ ប្រតិបត្តិការអន្ដរជាតិ បានចេញ សេចក្ដីថ្លែងការផ្លូវការមួយ ជុំវិញការ លើកឡើងរបស់ ប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជា ដែលបាន និយាយ យោងជាពិសេស ដល់ការ សម្រេចរបស់ តុលាការកម្ពុជា ក្នុងការពន្យារយៈពេលឃុំឃាំង ជនត្រូវចោទ។

ក្រសួងការបរទេស បានអះអាងថា នេះជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងទាំងស្រុងរបស់កម្ពុជា ហើយ ក្រសួងការ បរទេស បាន ចាត់ទុកដាក់ សហភាពអឺរ៉ុបកំពុង រំលោភបំពាន កិច្ចការ ផ្ទៃក្នុង របស់កម្ពុជា៕

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ របស់ក្រសួងការបរទេស​ ដែលមាន ខ្លឹមសារ ទាំង ស្រុង នៅខាង ក្រោមនេះ៖

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់