ក្រសួងការងារ៖ ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ០១ ឧសភា ឆ្នាំនេះ ប្រព្រឹត្តទៅក្រោមបរិយាកាសរីករាយ និងស្និទ្ធស្នាលដោយសារកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាព និងស្ថិរភាពសង្គម

ថ្ងៃចន្ទ ទី ១ ឧសភា ២០១៧​
462

នៅថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧នេះ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានចេញ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការរៀបចំពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី១៣១ ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ ១ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ដោយបានបញ្ជាក់ថា ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ០១ ឧសភា ឆ្នាំនេះ ប្រព្រឹត្ត​ទៅក្រោមបរិយាកាសរីករាយ និងស្និទ្ធស្នាលដោយសារកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាព និងស្ថិរភាព​សង្គម។

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់