ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន នៅប្រទេសហ្វីលីពីន

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី ៣០ មេសា ២០១៧​
220

ក្រសួងការបរទេស និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៅយប់ថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ជុំវិញលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន កិច្ចប្រជុំលើកទី១៥ របស់ក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍នយោបាយ និងសន្តិសុខអាស៊ាន និងកិច្ចប្រជុំលើកទី១៩ របស់ក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលអាស៊ាន ដែលរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីក្រុងម៉ានីល ប្រទេសហ្វីលីពីន៕

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការ បរទេស និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ៖

បញ្ចេញយោបល់