ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ផ្តល់ក្របខ័ណ្ឌការងារចំនួន ១៤៧នាក់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ២៩ មេសា ២០១៧​
965

ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានជូនដំណឹងដល់សាធារណជន សិស្ស និស្សិត និងមន្រ្តីរាជការទូទៅឱ្យបានជ្រាបថា ក្រសួងនឹងធ្វើការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនចំនួន១៤៩នាក់ ឱ្យចូលបម្រើការងារនៅថ្នាក់រដ្ឋបាលកណ្តាល និងមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនរាជធានី-ខេត្ត។

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់