ជប៉ុន បានផ្តល់នូវ​គម្រោងលើក​កម្ពស់បទដ្ឋាន​សុខភាព និងសុវត្ថិ​ភាពការងារដល់​វិស័យ​សំណង់នៅនៅកម្ពុជា

ថ្ងៃពុធ ទី ២៦ មេសា ២០១៧​
143

នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧នេះ លោក អ៊ិត សំហេង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានឱ្យដឹងថា ជប៉ុនបានផ្តល់នូវគម្រោងលើកកម្ពស់បទដ្ឋានសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារដល់វិស័យសំណង់នៅនៅកម្ពុជា។ លោករដ្ឋមន្ត្រី អ៊ិត សំហេង បានមានប្រសាសន៍ដូច្នេះ នៅក្នុងពិធីពិសារអាហារការងារថ្ងៃត្រង់ ជាមួយលោក Yasuo Ariga អ្នកសម្របសម្រួល នៃកម្មវិធីរបស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារជប៉ុន លោក Francisco Santos-O’Connor មន្ត្រីជំនាញជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ លោក Jungho Choi មន្ត្រីជំនាញផ្នែកសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ និងលោក ទុន សោភ័ណ្ឌ អ្នកសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិនៃអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ។

នៅក្នុងឱកាសផងដែរ លោក អ៊ិត សំហេង ក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារជប៉ុន ដែលបានផ្តល់នូវ “គម្រោងលើកកម្ពស់បទដ្ឋានសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារវិស័យសំណង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា” របស់អង្គការអន្តរខាងការងារជប៉ុន ដែលជាគម្រោងលើកទី២ ក្រោមកិច្ចសហការរវាងក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ជាមួយអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារជប៉ុន។
សូមជម្រាបផងដែរថា គម្រោងនេះ មានសារៈសំខាន់ក្នុងការជួយដល់វិស័យសំណង់ក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស និងការពារសុវត្តិភាពការងារ ដែលជាវិស័យមួយកំពុងមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំង ហើយជាវិស័យមួយដែលកំពុងស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មច្រើន ដូចនេះការអបរំផ្សព្វផ្សាយនូវបញ្ហាសុខភាព សុវត្តិភាពការងារជាការសំខាន់ ដែលត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់គ្នា៕

បញ្ចេញយោបល់